Juridisk meddelelse:


Ud over gældende dansk ret gælder følgende betingelser for brug af denne  webside.

 • Denne webside eller dele heraf må ikke gøres til genstand for anden offentliggørelse, herunder
   fremvisning eller videre distribution på net eller i hard copy, uden OMR’s skriftlige samtykke.
 • Denne webside må ikke gøres til genstand for ændringer, redigeringsmæssige eller tekniske; 
  uden OMR’s skriftlige samtykke, herunder forbeholder OMR sig ret til at anmode om, at links til 
  denne webside fjernes øjeblikkeligt. De websides, som er forbundet til OMR’s webside via link, 
  er ikke under OMR’s kontrol, og OMR er ikke ansvarlig for indholdet i sådanne websides eller 
  ansvarlig for nogen link, som indeholdes i en sådan webside.
 • Brugen af denne webside sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar, og OMR påtager
  sig ingen form for ansvar for informationens funktion eller anvendelse, herunder indestår OMR 
  på ingen måde for informationens indhold.
 • OMR fraskriver sig ethvert erstatningskrav som følge af brug af denne webside, herunder skade på
  programudstyr som følge af virusinfektion.

 Personlige oplysninger:

·       OMR registrerer web-trafik for at kunne yde den bedst mulige service. Registrering omfatter de
 sider der er set på. OMR opbevarer de registrerede oplysninger i et halvt år. Alle personlige data
 og oplysninger bliver og vil blive, behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredje mand.
 Personlige data opbevares sikkert for udenforstående. Personlig data benyttes kun til internt brug
 hos OMR. Dette være sig f.eks. bruger undersøgelser og analyser.


Venlig hilsen
Odense Mini Racing
                                                                            Alle rettigheder forbeholdes ã OMR  

 
                                                                                                            | © Odense Mini Racing |